Wij bieden per product en markt bijbehorende contact gegevens

Contact

Complete gas was installatie

Wij zijn vanaf het begin betrokken geweest bij dit project, zodat we in nauwe samenwerking met zowel onze opdrachtgever als de eindklant tot dit ontwerp zijn gekomen. Wat een jaar geleden begon met een praatplaatje, is nu dit indrukwekkende eindproduct geworden.

Deze gaswasser (of: scrubber) bestaat uit de volgende onderdelen:
- Basisframe geproduceerd uit kokers en plaat
- Opslagtank
- Bordessen met kooitrappen
- Piping/leidingwerk

Naast de volledige 3D engineering in Solidworks hebben wij hiervoor ook sterkteberekeningen uitgevoerd volgens NEN-EN 1090 (voor het bordes). De gaswasser is volledig gelast volgens EN-3834 en daarnaast is het laswerk zowel visueel als door middel van penetrant onderzoek onderzocht.

Deze gaswasser zal in de chemische industrie gebruikt worden.Terug naar het overzicht

Certificeringen